Giới thiệu về Đặc quyền VIP.

14-12-2020

Tại Đại Chiến Ma Thuật, khi trở thành VIP thì Đấu Thủ sẽ có lợi thế hơn người khác trong hành trình hoàn thành mục tiêu trở thành Vua Trò Chơi. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp Đấu Thủ dẽ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để chinh phục trò chơi ngàn năm.

Mở VIP

Tại giao diện màn hình chính của trò chơi, Đấu Thủ bấm vào biểu tượng VIP (chữ V) để mở giao diện Đặc Quyền VIP

Giao diện đặc quyền VIP

VIP

GOSU

Mốc Nạp

Kim Cương

Gói Ưu Đãi VIP

1 180 100

300 Đá Đột Phá

1 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương

100 Vạn Vàng

2 540 300

30 Mảnh Ngẫu Nhiên (Bậc 4)

2 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương

100 Vạn EXP Tăng Cấp Thẻ Bài

3 1620 900

5 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương

10 Thủy Tinh Triệu Hồi Giới Hạn

200 Vạn Vàng

4 4500 2500

50 Mảnh Ngẫu Nhiên (Bậc 5)

10 Thủy Tinh Triệu Hồi Giới Hạn

200 Vạn EXP Tăng Cấp Thẻ Bài

5 9000 5000

50 Mảnh Vua Yêu Tinh Truesdale

10 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương

300 Vạn Vàng

6 18,000 10.000

50 Mảnh Lôi Ma Thần

20 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương

300 Vạn EXP Tăng Cấp Thẻ Bài

7 36,000 20.000

50 Mảnh Phù Thủy Áo Đen

30 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương

400 Vạn Vàng

8 72,000 40.000

200 Mảnh Ngẫu Nhiên (Bậc 5)

30 Thủy Tinh Triệu Hồi Giới Hạn

400 Vạn EXP Tăng Cấp Thẻ Bài

9 144,000 80.000

50 Mảnh Lôi Ma Thần

1 Vũ Khí Đỏ 3 Sao

1 Khiên Đỏ 3 Sao

10 270,000 150.000

50 Mảnh Phù Thủy Áo Đen

1 Giáp Đỏ 3 Sao

1 Giày Đỏ 3 Sao

11 540,000 300.000

50 Mảnh Rồng Trắng Mắt Xanh

100 Mảnh Cam (4 Chọn 1)

2000 Thẻ Rương Ma Pháp

12 900,000 500.000

50 Mảnh Chiến Sĩ Hỗn Độn

100 Mảnh Cam (4 Chọn 1)

3000 Thẻ Rương Ma Pháp

13 1,440,000 800.000

50 Mảnh Rồng Trắng Mắt Xanh

1 Vũ Khí Đỏ Bậc 5

1 Khiên Đỏ Bậc 5

14 2,700,000 1.500.000

50 Mảnh Chiến Sĩ Hỗn Độn

1 Giáp Đỏ 5 Sao

1 Giày Đỏ 5 Sao

15 4,500,000 2.500.000

1 Tướng Đỏ Tùy Chọn

200 Mảnh Cam (4 Chọn 1)

40 Thủy Tinh Triệu Hồi