Thông báo bảo trì cập nhật Phiên Bản All Star Championship ngày 29/01.

28-01-2021

Các Đấu Thủ thân mến,

Nhằm giúp Đấu Thủ có những trải nghiệm tốt hơn khi tham gia Đấu Trường Ma Thuật, MiMi xin thông báo các máy chủ trong game sẽ được tiến hành bảo trì. Nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 29/01/2021 (có thể kết thúc sớm hơn)
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
  • Nội dung:
    • Cập nhật Phiên Bản Mới All Star Championship (Xem thông tin Phiên Bản Tại Đây)
    • Tối ưu hóa trải nghiệm trò chơi.
- Xin các Đấu Thủ lưu ý răng trong thời gian bảo trì sẽ không thể đăng nhập được vào game. Sau khi bảo trì hoàn tất thì các Đấu Thủ có thể đăng nhập bình thường.
- Mong các Đấu Thủ thông cảm cho sự bất tiện trên!