Đặc Quyền Tác Chiến và Quỹ Trưởng Thành.

14-12-2020

 

(Đặc quyền tác chiến & thẻ tháng)

 

1. ĐẶC QUYỀN TÁC CHIẾN

Các Đấu Thủ chỉ cần 129k là có thể mua được "Đặc Quyền Tác Chiến" - 96,69% các đấu thủ tham gia đều ưu tiên chọn đặc quyền này vì khi kích hoạt nó các Đấu Thủ sẽ nhận được nhiều lợi ích hỗ trợ tăng level!

Kích hoạt được gì?

 • Mỗi ngày nhận được 3 lượt miễn phí Tác Chiến Nhanh
 • Tăng số lượt mua thêm Tác Chiến Nhanh lên 11 lần.
 • Nhận ngay 10 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương
 • Nhận ngay 2 Thẻ Làm Mới Mạo Hiểm
 • Nhận ngay 200 Đá Đột Phá

 

2. THẺ THÁNG THƯỜNG

Đấu Thủ chỉ cần 69k sẽ kích hoạt đặc quyền này trong 30 ngày, sau khi kích hoạt thành công, mỗi ngày các đấu thủ sẽ nhận được: (Tích lũy nhận 3000 KC, 30 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương)

 • Nhận ngay 100 Kim Cương
 • Nhận ngay1 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương
 • Nhận ngay 10 Linh Ngọc
 • Nhận ngay 50 Đá Đột Phá

 

3. THẺ THÁNG CAO CẤP

Đấu Thủ chỉ cần 129k sẽ kích hoạt đặc quyền này trong 30 ngày, sau khi kích hoạt thành công, mỗi ngày các đấu thủ sẽ nhận được: (Tích lũy nhận 6000 KC, 30 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương)

 • Nhận ngay 200 Kim Cương
 • Nhận ngay1 Thẻ Triệu Hồi Kim Cương
 • Nhận ngay 20 Linh Ngọc
 • Nhận ngay 100 Đá Đột Phá

 

4. QUỸ TRƯỞNG THÀNH

Đấu Thủ chỉ cần 249k sẽ kích hoạt đặc quyền này cho nhân vật, sau khi đạt đến cấp độ yêu cầu thì có thể nhận thưởng kim cương, tối đa nhận được 30000 kim cương. 

(tổng tích lũy 30000 Kim Cương)